Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wyłonienie operatora lotniczego wraz ze śmigłowcem do realizacji lotów w ramach projektu pn.: Inteligentny system monitorowania obszarów wokół gazociągów do automatycznej detekcji i klasyfikacji anomalii infrastruktury gazowniczej (iDiaGaSys). Znak sprawy: IA1.283.2.2022 IA1.283.2.2022 2022-01-19 09:12 2022-02-15 09:00
2. Przebudowa wyłączników przeciwpożarowych w budynku Czerwonej i Szarej Chemii. Znak sprawy: IA1.284.3.2022.EK IA1.284.3.2022.EK 2022-01-26 09:42 2022-02-11 09:00
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku (kompleks składający się z części „A” i „B”) przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Oznaczenie sprawy: IA1/U/21/51/HP IA1/U/21/51/HP 2021-12-31 11:20 2022-02-07 11:00
4. WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH W DS „ALASKA” W ZABRZU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 38 IA1.284.1.2022.AG 2022-01-20 13:10 2022-02-07 09:00
5. Dostawa elementów elektronicznych. Znak sprawy: IA1.282.2.2022.MW IA1.282.2.2022.MW 2022-01-26 09:59 2022-02-04 09:00
6. Świadczenie usług edukacyjnych w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją. IA1.283.6.2022.DM IA1.283.6.2022.DM 2022-01-26 10:05 2022-02-03 09:00
7. Remont strefy wejścia Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/90/AL IA1/B/21/90/AL 2021-12-21 12:49 2022-01-31 09:00
8. Organizacja konferencji “5th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry”. Znak sprawy: IA1.283.4.2022.EO IA1.283.4.2022.EO 2022-01-19 13:32 2022-01-27 10:00
9. Dostawa licencji uprawniającej do korzystania z systemu wideokonferencyjnego. Znak sprawy: IA1.282.5.2022.TB IA1.282.5.2022.TB 2022-01-19 14:36 2022-01-27 09:00
10. Dostawa modułowego zestawu edukacyjnego robota przemysłowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/167/AL IA1/D/21/167/AL 2021-12-31 11:22 2022-01-26 09:00
11. Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/190/NC IA1/D/21/190/NC 2021-12-24 09:38 2022-01-21 09:00
12. Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/170/AG IA1/D/21/170/AG 2021-12-20 09:13 2022-01-17 10:00
13. Przygotowanie i zdalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Oznaczenie sprawy: IA1/U/22/3/MW IA1/U/22/3/MW 2022-01-07 13:27 2022-01-17 09:00
14. Dostawa oraz wypożyczenie zestawu: kamera hiperspektralna z modułem obrazowego fourierowskiego spektroradiometru podczerwieni do detekcji i pomiaru stężenia metanu ( ...) Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/182/NC IA1/D/21/182/NC 2021-12-14 09:16 2022-01-11 09:00
15. Modernizacja dźwigu osobowego w D.S. „Babilon”. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/84/EK IA1/B/21/84/EK 2021-12-13 13:15 2022-01-10 09:00
16. Kompleksowa obsługa konferencji „XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn” 2022 r. IA1/U/21/60/DM 2021-12-29 11:58 2022-01-10 09:00
17. Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską. Oznaczenie sprawy: IA1/U/21/58/EO IA1/U/21/58/EO 2021-12-16 09:34 2022-01-05 10:00
18. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/130/TB IA1/D/21/130/TB 2021-12-20 11:23 2022-01-04 09:00
19. Czteronożna platforma krocząca. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/174/HP IA1/D/21/174/HP 2021-12-14 11:01 2021-12-30 11:00
20. Dostawa tomografu rentgenowskiego do analizy struktury i wad wszystkich grup materiałów. Oznaczenie sprawy: IA/D/21/165/EK IA1/D/21/165/EK 2021-11-29 09:32 2021-12-28 09:00
21. Wymiana rozdzielnic elektrycznych w piwnicy budynku przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach . Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/78/EK IA1/B/21/78/EK 2021-12-03 11:05 2021-12-21 09:00
22. Remont rozdzielnic piętrowych I, II, III piętro w budynku przy ul. Krzywoustego 6. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/56/NC IA1/B/21/56/NC 2021-12-02 11:10 2021-12-21 09:00
23. Modernizacja strefy wejściowej Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/79/EO IA1/B/21/79/EO 2021-11-08 14:50 2021-12-17 10:00
24. Dostawa mebli metalowych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/185/MW IA1/D/21/185/MW 2021-12-08 15:34 2021-12-16 09:00
25. Obsługa portierni z usługą ochrony osób i mienia, z wyłączeniem ochrony imprez w budynku CKS Mrowisko IA1/U/21/44/AG 2021-12-06 14:32 2021-12-15 10:00
26. Dostawa 4 zestawów kamer termowizyjnych wraz z ciałami doskonale czarnymi IA1/D/21/186/AG 2021-12-06 11:22 2021-12-14 10:00
27. Aktualizacja programu do projektowania układów równowagi fazowej materiałów metalicznych z dodatkową bazą danych stopów tytanu i stopów na osnowie fazy międzymetalicznej tytan-aluminium. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/155/TB IA1/D/21/155/TB 2021-11-15 09:29 2021-12-14 09:00
28. Remont strefy wejścia Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/80/AL IA1/B/21/80/AL 2021-11-26 14:19 2021-12-13 09:00
29. Dostawa okularów wirtualnej i mieszanej rzeczywistości - oznaczenie sprawy IA1/D/21/173/AG IA1/D/21/173/AG 2021-12-02 13:03 2021-12-10 10:00
30. Rozbudowa sieci akademickiej o kontroler sieci bezprzewodowej eduroam z punktami dostępowymi. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/160/HP IA1/D/21/160/HP 2021-11-26 14:20 2021-12-09 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne